ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  • Tin mới

    của Bộ môn Cấp thoát nước

  • Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng về thăm Bộ môn Cấp thoát nước

    Bộ môn Cấp thoát nước

  • Các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế &

    chuyển giao công nghệ

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Hơn 50 năm đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Cấp thoát nước - Môi trường nước, Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Xây dựng: Bộ môn Cấp thoát nước có 28 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 Nhà g...
Xem thêm
Những thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học, các khóa tập huấn ngắn hạn của BM Cấp thoát nước
Xem thêm
Thông tin tuyển sinh ngành Câp thoát nước - Môi trường nước, ngành nghề đang nhận được mối quan tâm lớn ở Việt Nam và Thế giới
Xem thêm

Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THU GOM VÀ XỬ LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI THEO MÔ HÌNH BÁN TẬP TRUNG CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM.

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THU GOM VÀ XỬ LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI THEO MÔ HÌNH BÁN TẬP TRUNG CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM.

Hướng nghiên cứu xử lý bùn, quản lý tổng hợp chất thải, thu hồi tài nguyên tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐH Xây dựng hiện đã trở thành một hướng nghiên cứu mạnh, được duy trì và tiế...

Nghiên cứu phát triển mô hình nhà tiêu sinh thái kiểu mới cho nông thôn Việt Nam

Nghiên cứu phát triển mô hình nhà tiêu sinh thái kiểu mới cho nông thôn Việt Nam

Bộ môn CTN, Viện KHKTMT và Tập đoàn Lixil (Nhật Bản) hợp tác nghiên cứu phát triển mô hình nhà tiêu sinh thái kiểu mới, cho phép rút ngắn thời gian ủ phân, nâng cao hiệu quả tiêu diệt mầm bệnh. Mô hìn...

Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và bùn của Trạm xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp phân hủy kỵ khí

Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và bùn của Trạm xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp phân hủy kỵ khí

Với thành phần, tính chất của 2 loại chất thải này, xử lý kết hợp phân bùn bể tự hoại và bùn của các Trạm xử lý nước thải là cách tiếp cận hợp lý, cho phép giải quyết đồng thời 2 vấn đề nóng tại các đ...

Nghiên cứu phát triển Công nghệ MBR hiếu khí để xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu phát triển Công nghệ MBR hiếu khí để xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trong điều kiện Việt Nam

Hệ thống XLNT bằng công nghệ MBR (Membrane Biological Reactor) do Trường Đại học Xây dựng nghiên cứu và phát triển là công nghệ tiên tiến bằng phương pháp sinh học kết hợp kỹ thuật tách sinh khối bằng...

NGHIÊN CỨU – PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP  XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÂN TÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

NGHIÊN CỨU – PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÂN TÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), trường Đại học Xây dựng và các đối tác đã tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ XLNT sinh hoạt theo kiểu phân tán phù hợp với các điều kiện của Việt...

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHEMILES ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM CỦA HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHEMILES ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM CỦA HÀ NỘI

Công nghệ mới xử lý đồng thời Sắt, Mangan, Amoni, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Thủ đô

NGHIÊN CỨU THU GOM, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MƯA

NGHIÊN CỨU THU GOM, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MƯA

Nghiên cứu mang tính thực tiễn cao của Bộ môn CTN, tận dụng nguồn tài nguyên quý giá một cách hiệu quả.