ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

DIVISION OF WATER SUPPLY AND SANITATION, DEPARTMENT OF ENVIROMENTAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

  • Vietwater 2015:

    Triển lãm quốc tế lớn nhất Việt Nam về Cấp thoát nước

  • Tuyển sinh :

    Kỹ sư ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

  • Các đề tài nghiên cứu của bộ môn

  • Tài liệu tham khảo cho sinh viên

Division of Water Supply and Sanitation, Department of Enviromental Engineering, University of Civil Engineering

Gần 50 năm đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Cấp thoát nước - Môi trường nước, Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Xây dựng: Bộ môn Cấp thoát nước có 28 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 Nhà g...
Continue reading
Những thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học, các khóa tập huấn ngắn hạn của BM Cấp thoát nước
Continue reading
Thông tin tuyển sinh ngành Câp thoát nước - Môi trường nước, ngành nghề đang nhận được mối quan tâm lớn ở Việt Nam và thế giới
Continue reading